Sommer program i Uvdal stavkirke

Publisert 02.07.2024

Foredrag om vikingtid og middelalder i Numedal 

Søndag 28. juli er du invitert til å høre på spennende foredrag i Uvdal stavkirke fra arkeolog Inger Karlberg og runolog Kristel Zilmer. Begge foredragene inngår i deres artikler i ei bok om vikingtid og middelalder i Numedal som kommer ut i løpet av året eventuelt neste år. Dette er en artikkelsamling som belyser Numedal ut fra ulike tema.

«Portalene i stavkirkene i Numedal – linjeføring, alder og tolkning»
Foredrag ved Inger Karlberg.

«Runeinnskriftene fra Uvdal og Nore stavkirker»
Foredrag ved Kristel Zilmer.

Arrangementet begynner kl 17. Vel møtt!