Stasjonsbyen Os - sentrumsvandring og temadag

Publisert 17.08.2021

Os kommune inviterer til temadag om Os sentrum, med fokus på verneverdige bygninger og verdifulle kulturmiljøer i den opprinnelige stasjonsbyen Os.

Kulturminneplanen ble vedtatt i januar, og kommunestyret bestemte samtidig at en slik temadag skulle arrangeres.
Arrangementet er 1. september 2021 kl 15.00 – 19.00. Oppmøte ved Os frivilligsentral.

Program:

Kl 15.00 Åpning v/ordfører Runa Finborud.
Kort orientering om kulturminneplanen ved kultur- og biblioteksjef Anne Kristin Rødal

Kl 15.10 Sentrumsvandring med guide Jon Holm Lillegjelten, bygdehistoriker og leder i Os historielag.
Skisse av bygningshistorien i de første tiår etter Rørosbanens åpning, 4–5 stopp på turen gjennom sentrum.

Kl 16.40 Ankomst Os samfunnshus. Servering av pizza.

Kl 17.30 Stasjonsbyene og bygdesentraene – bygningsmiljøer verdt å ta vare på?
v/generalsekretær Ola Fjellheim, Fortidsminneforeningen. Spørsmål og kommentarer.

Kl 18.00 Hva kan Kulturminnefondet bidra med for å sikre verneverdig bebyggelse?
v/rådgiver Terje Breigutu Moseng og direktør Simen Bjørgen, Kulturminnefondet

Kl 18.30 Kommunens rolle i oppfølgingen av kulturminneplanen. Plan-og bygningsloven som verktøy v/ kommunedirektør Marit Gilleberg.

Kl 18.45 Oppsummering – avslutning

Påmelding til Os kommune