Stiftelsesmøte Røst lokallag

Publisert 09.02.2024

Vi inviterer til stiftelsesmøte for Røst lokallag av Fortidsminneforeningen søndag 25. februar kl 18:00 på Røst bryggehotell. Velkommen!

Vi inviterer til stiftelsesmøte for Røst lokallag av Fortidsminneforeningen Nordland fylkesavdeling, søndag 25. februar kl 18:00 på Røst bryggehotell. Vi håper du har anledning til å delta. Vi legger opp til at det skal være mulig å følge stiftelsesmøtet også digitalt. 

Fortidsminneforeningen har kjøpt tre eiendommer på Kårøya som nå settes i stand; Toralfhuset, Helgesenhuset og Nilssenhuset! Mange ønsker å støtte arbeidet med å befare disse unike kulturminnene, og et lokallag blir en viktig bidragsyter

Program: 

Innledning: Vilje til vern i 180 år, Lars Erik Haugen, rådgiver avd.bygningsvern, Fortidsminneforeningen

Valg av møteleder

Vedtak av vedtekter

Valg av styret og valg av revisor