Vi søker daglig leder i Hordaland avdeling

Publisert 09.02.2021

Søknadsfrist 25. februar

Vi søker en allsidig, selvstendig, kontaktskapende og løsningsorientert daglig leder i en av Fortidsminneforeningens største avdelinger. 100 prosent stilling.

Fortidsminneforeningen er en landsomfattende organisasjon etablert i 1844 basert på frivillige krefter. Vi har som formål å arbeide for bevaring av vårt lands verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse. Fortidsminneforeningen eier og forvalter flere enn 40 av de mest verdifulle kulturhistoriske eiendommene i landet, og åtte av dem er i Hordaland. Med dagens krav og forventninger fra myndigheter og publikum, kreves større grad av myndighetskontakt, kontinuitet og koordinering. Fortidsminneforeningen Hordaland avdeling har ansvar for daglig drift, vedlikehold og bygningsteknisk tilsyn av de åtte bygningene. Fortidsminneforeningen Hordaland avdeling har satt ut besøksdriften ved foreningens eiendommer i Hordaland. På sikt bør Fortidsminneforeningen ved Hordaland avdeling og Museums- og eiendomsavdelingen sentralt være involvert i utvikling av nye formidlings- og publikumsrettede aktiviteter. 

Arbeidsoppgaver 

Ansvar for at foreningens drift er i samsvar med foreningens økonomi, vedtekter, styrets vedtak og øvrige strategier og rutiner, lokalt og sentralt  

Kontakt og bindeledd med medlemmer, styret, lokallag, dugnadsgrupper m.fl. 

Kontakt med offentlige myndigheter og samarbeidspartnere 

Ansvar for post og løpende oppdatering av fylkesavdelingens arkiv 

I samarbeid med styreleder kalle inn til styremøter, sette opp saksliste for styremøtene, skrive referat fra styremøtene og følge opp styrets vedtak. 

Utarbeide budsjett og regnskap  

Øvrige administrative oppgaver knyttet til drift av organisasjonen 

Utarbeide søknader om tilskudd til vedlikehold og prosjekter ved eiendommene og til medlemsaktiviteter 

Oppdatering av driftsavtaler og serviceavtaler ved eiendommene 

Samordne dokumentasjon, rapportering og besøksstatistikk 

Aktiv profilering av foreningen, også digitalt 

Teknisk tilsyn ved Nonneseter og Stranges stiftelse i Bergen 

Bakgrunn  og egenskaper

Søkere bør ha høyere utdanning innenfor relevant fagområde, som kulturminneforvaltning, bygningsvern og konservering, men det viktigste er at du er engasjert i fagfeltet vårt. Vi søker en ryddig, utadvendt og energisk person. Søkere må kunne formulere seg godt muntlig og skriftlig. Erfaring fra organisasjonsarbeid og bruk av sosiale medier er ønskelig. 

Vi legger vekt på personlig egnethet. Den som skal lykkes i stillingen må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og være utviklingsorientert, kontaktskapende og strukturert med evner til å arbeide selvstendig og i grupper. Du vet å delegere og koordinere i et desentralisert system, du er omgjengelig, løsningsorientert og har gjennomføringskraft. Jobben kan til tider være hektisk, og krever stor grad av selvstendighet. Kvelds- og helgearbeid samt en del reising til foreningens eiendommer må påregnes. Søkeren må ha førerkort. 

Arbeidssted er i Fortidsminneforeningens lokaler i Stranges stiftelse i Klostergaten 28 i Bergen. 

Vi kan tilby lønn etter avtale, fleksibel arbeidstid og varierte arbeidsdager med gode kolleger og engasjerte frivillige. 

Søknad med CV sendes på epost til Hordaland avdeling. Søknadsfrist er 25. februar.  

Spørsmål kan rettes styreleder i Fortidsminneforeningen Hordaland avdeling Lars-Jørgen Dahl, tlf. 982 43 986 eller daglig leder Ruth Moen, tlf. 415 04 827