Støttekonsert for Lysøen - Ole Bull og bygningsvern

Publisert 13.08.2020

Fortidsminneforeningen markerer Ole Bulls 140. dødsdag med en konsert i Håkonshallen, med påfølgende fakkeltog og kransenedleggelse ved Ole Bulls grav.

Musikk ved Arve Tellefsen (Solist) en kvartett fra Bergen Filharmoniske Orkester og Mannskoret Arme Riddere. Professor emeritus Gunnar Danbolt innleder arrangementet.

Konserten er en feiring av den store kunstnerens liv, men vi vil også benytte anledningen til å rette oppmerksomhet mot bygningsvernsarbeidet i Bergen. Ole Bull hadde et stort engasjement for  bygningsarven i Bergensområdet, da især Lysøen.

Ole Bull organiserte selv – sammen med Edvard Grieg og Bjørnstjerne Bjørnson – konsert for å samle inn penger til Fortidsminneforeningens restaureringsarbeider på Håkonshallen. Etter Bulls død, markerte Grieg og Svendsen dagen.

I lys av det store vedlikeholdsetterslepet på kulturhistoriske bygninger som har blitt offentlig kjent i år er det særlig viktig å holde i hevd den viktige arven etter Ole Bull. Det markeres best med musikk.

Konserten har blitt til de siste par dagene ved en eksepsjonell dugnadsånd i byens sivilsamfunn. Vi retter stor takk til Arve Tellefsen, Gunnar Danbolt, kvartetten fra Bergen Filharmoniske Orkester og Mannskoret Arme Riddere og Bymuseet i Bergen. Det blir rik anledning til å snakke med alle de deltagende under selve arrangementet.

Billetter kjøpes her: https://checkout.ebillett.no/325/events/culture?ordre_nr=21

 

 

https://www.bymuseet.no/vaare-museer/haakonshallen/aktiviteter/2020/august/17/stoettekonsert-for-lysoeen-ole-bull-og-bygningsvern/