Klæbu seminar – historien, restaureringen og ny bruk av kulturminnet

Publisert 04.08.2022

Seminarplassens venner inviterer til temakveld 22. september der historien til Klæbu seminar, Klæbu blindeskole, Klæbu pleiehjem og Seminarplassen som kulturminne står i fokus.

Det vil også bli redegjort for Trondheim kommunes arbeid med restaurering av de to byggene som er i kommunal eie, og arbeidet med å finne fram til en tjenelig driftsmodell for Seminarplassen. Arrangementet er et samarbeid mellom Kunnskapsbyen Trondheim og Forttidsminneforeningen DTA.

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla