Tørrmuringskurs på Abborhøgda

Publisert 22.09.2021

Påmeldingsfrist 1. oktober

Fortidsminneforeningen inviterer til 2 dagers kurs i tørrmuring på Abborhøgda 13.- 14. oktober.
Tørrmurene etter et tidligere fjøs og en stall skal gjenoppbygges mest mulig autentisk som de var. Murstuftene som står der i dag er den viktigste kilden for hvordan man angriper en slik oppgave.
Kursholder er Tore Granmo, med assistanse av Vegard Røhme.
Kurset vil omfatte følgende elementer:
-Teori om tørrmuring og tips om relevant litteratur.
-Hva kjennetegner tørrmurene på Abborhøgda?
-Vurdere hva som må tas ned og hva som kan stå
-Steintyper
-Teknikker
-Grunnarbeid
-Reetablere murenes nullpunkt for gjenoppbygging
-Praktisk muring på ulike stadier og steder
Kurset har plass til 10 deltagere og målgruppen er håndverkere.
Pris kroner 1000,- for begge dager.
Påmelding innen 1. oktober til cathrine@fortidsminneforeningen.no