Stiftelsesmøte Nesodden lokallag

Publisert 13.11.2023

Nesodden har en lang og rik historie, som en landlig perle tett på hovedstaden. Nå er det fokus på utvikling i kommunen og arbeidet med vern av kulturmiljøer må styrkes. Velkommen til stiftelsesmøte for Fortidsminneforeningen Nesodden lokallag tirsdag 14.november.
Nesodden er halvøya øverst i Oslofjorden, med en historie preget av fjorden, skogen og landbruket
- men også av nærhet til hovedstaden.
De første nesoddingene kom for 8000 år siden. Mange av dagens ca 20.000 nesoddinger er lokalpatrioter, med stor interesse for bygdas kultur, natur og historie. Nesodden historielag er aktive og jobber for å vekke interesse og skape forståelse for bygdas historie, og for kjennskap til og vern av kulturminner lokalt.
styrkes dette arbeidet med opprettelse av Fortidsminneforeningen Nesodden lokallag.
Velkommen til møte på Nesodden tirsdag 14.november. Om du ønsker mer informasjon om lokallaget eller vil delta på møte, ta kontakt med Nora Aartun på tlf 996 24 174. 
Fortidsminneforeningen Nesodden lokallag vil jobbe for en skånsom utvikling, der kulturmiljøer med gamle hus og hager og stier blir bevart.