Villblomstenes dag: Oppdag enga på idylliske Abborhøgda!

Publisert 24.04.2023

Søndag 18. juni

Fortidsminneforeningen inviterer til kulturmiljødag for store og små! Ta turen til Abborhøgda søndag 18. juni kl 11-15, til oppdagelsesferd i enga og andre opplevelser på denne fredede, unike og idylliske skogfinnegården.

PÅ Villblomstenes dag blir det aktiviteter for små og store. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Norsk botanisk forening og det blir muligheter for blomstervandring i enga for å se etter alle de 94 ulike planteartene og mangfoldet som finnes her. Dette blir en fin dag ut i naturen for å lære om hvordan biologisk mangfold skapes.

Vi får også besøk av dansekunstner Minda Marie Kalfoss fra Kongsvinger som vil vise utdrag fra forestillingen "Farmor var skogfinne, men hun snakket aldri om det", som har premiere på Abborhøgda 7. juli i tillegg til lørdag 8. og søndag 9. juli. «Farmor var skogfinne, men hun snakket aldri om det» er et scenekunstnerisk forsøk på å ta tilbake og samtidig skape ny tilhørighet til et sted. I forestillingen vil Minda ta med publikum på en dansekunstnerisk vandring, og sammen skal vi (gjen)oppdage Yöperinmaki. Lenke til forestillingene finner du her.

Skogfinnetorpet Abborhøgda på Finnskogen ligger på en høyde i landskapet, omkranset av et kulturlandskap som er typisk for den skogfinske kulturen. Abborhøgda ble etablert på 1700-tallet og er et sjeldent og viktig kulturminne: et nær intakt gårdstun med ti bygninger og med en mosaikk av jordlapper brukt til dyrking. Abborhøgda og kulturlandskapet ble fredet i 2017. Vandreruter i området leder inn til dette godt bevarte minnet over den skogfinske kulturen.

Tirsdag 21. juni er det attpåtil Skogfinnenes dag - og vi tar feiringen på forhånd i ekte skogfinsk omgivelser. 

Villblomstenes dag blir arrangert hvert år av Norsk Botanisk Forening, og er et nordisk samarbeid. Over hele Norden går det blomstervandringer tredje søndag i juni. Fortidsminneforeningen er med i feiringen for første gong i 2023, og har arrangement på Abborhøgda på Finnskogen og ved Urnes stavkirke i Luster i Sogn.  

Barneaktiviter:

- Oppdag enga og de som lever der på lupesafari!
- Pinnekunst og laftesett for barn
- Mulighet for å sikre seg det rykende ferske aktivitetsheftet Fortimus i enga!

De pågående arbeidene for å sette i stand bygningene på tunet vil bli formidlet, og det vil også være mulighet til å se seg rundt i de forskjellige husene.

Arrangementet er gratis. Vi byr på enkel servering. Hjertelig velkommen til en hyggelig dag 18. juni.

Vi gleder oss!

Spørsmål om dagen?
Ta kontakt!

Cathrine Lillo-Stenberg

Rådgiver eiendomsutvikling, Avdeling bygningsvern


cathrine@fortidsminneforeningen.no
993 09 260