Vindusrestaurering Oppsal Gård i Stange

Publisert 09.03.2021

Kurs i praktisk vedlikehold og reparasjoner av gamle vinduer.
KURSHOLDER: Chris Nerdal
Kurset er gratis men 150,- til middag lørdag
Påmelding - se på webside www.opsalgard.no
Praktisk vedlikehold og reparasjoner av gamle vinduer. Dette inkluderer tradisjonell linoljebrenning av metall, glasskjæring, linoljemaling, kitting og enkle trereparasjoner. Vi legger opp til avstand mellom alle på minst 1 meter både ved teori, bespisning og praksis. Kurset gir grunnleggende forståelse av oppbygging, funksjon og vedlikehold av tradisjonsvinduer.
Vi stiller med verktøy og maskiner for restaurering av vinduer og bruker vinduer fra gården for å lære. Alle får utdelt hefte om vindusrestaurering publisert av Fortidsminneforeningen. Dagene blir lagt opp romslig med god tid til pauser, tur og avslappning. Lørdag kveld etter middag er det sosialt samvær med en uformell fortellerstund, ta gjerne med instrument eller en kort fortelling!
Program kursdagene
Lørdag: Kort om vinduets historie, hvorfor er det viktig å restaurere. Introduksjon til verktøy og utstyr. Sikker utførelse og korrekt merking av glass/vindu/hengsler. Demontering av vinduer på huset. Deemonstrasjon i å fjerne kitt, ta ut glass, rense og skrape. Hvordan fjerne rust. Pusse, olje og klargjøre rammen for å montere glass.
Søndag: Kort om grunn og overflatebehandling. Demonstrasjon av tradisjonell linoljebrenning av metall. Montere metall. Glasskjæring. Montere glass, legge på nytt kitt. Maleteknikk. Kurset går over to dager, men det er mulig å delta på bare en av dagene også.
Om kursholder
Chris Nerdal er fra Sekel vindusrestaurering, og han brenner for godt håndverk, gamle hus og restaurering. Han bor selv i en gammel skole i tømmer fra 1892, midt i Vestfold. Etter at han og hans kone hadde renovert alle skolens vinduer ble ideen til å starte Sekel vindusrestaurering født.
Praktiske detaljer, mat og overnatting
Underveis i kurset blir det servert kaffe, te og kaker. Ta med niste og egen kopp, pluss egnete klær, detaljene følger med påmelding.
Middag serveres lørdag kl. 17:00 med en kostnad av 150kr.
For de som vil overnatte er det gratis overnatting for telt. Ønsker du å sove i seng i huset koster det fra 100kr - 350kr, ta med eget sengetøy.
TAKK TIL: Kurset arrangeres i samarbeid mellom Opsal Gard, Sekel Vindusrestaurering ved Chris Nerdal og Fortidsminneforeningen.
Les mer her: