Abborhøgda

Publisert 17.01.2024

Skogfinnetorpet på Finnskogen

Skogfinnetorpet på Finnskogen

Tett på svenskegrensen på Finnskogen i Kongsvinger kommune ligger Abborhøgda. Husmannsplassen ble etablert rundt 1770 av finske innvandrere og eiendommen representerer med det viktig kulturarv etter den nasjonale minoriteten skogfinnene.  

Gården er fredet fordi mange av bygningene har karakteristiske trekk fra en litt alderdommelig skogfinsk bygge- og håndverkstradisjon. I alt 10 bygninger, mange av dem små laftede uthusbygninger ligger tilfeldig plassert i landskapet. 

Det biologiske mangfoldet på tunet er stort fordi man ikke har brukt kunstgjødsel her. Kulturlandskapet er derfor fredet og inngår blant de utvalgte kulturlandskapene i landbruket som særlig viktig å bevare. Eiendommen er på i alt 117 dekar med endel skog. 

På Abborhøgda er Fortidsminneforeningen i gang med å legge til rette for overnatting og skal bruke plassen som en arena for kursvirksomhet innenfor tradisjonshåndverk.

OBS! Påmeldingsskjema finner du under hver enkel aktivitet.

Det har skjedd mye på Abborhøgda de siste årene ⇣

HVA SKJER?