Sakshaug gamle kirke kan bli hvit igjen

Publisert 04.09.2023

Informasjonsmøte 19. september

I september 2023 starter etterlengtet vedlikehold av utvendig murverk på sørsiden av Sakshaug gamle kirke. I den forbindelse inviterer Fortidsminneforeningen tirsdag 19. september til informasjonsmøte om istandsetting og mulig kalkhvitting av kirkens eksteriør. 

Flere tilstandsvurderinger utført de siste årene viser at det utvendige murverket på Sakshaug gamle kirke har behov for utbedringer. Fortidsminneforeningen har som eier av kirken satt i gang etterlengtet vedlikeholdsarbeid på det utvendige murverket på bygningens sørside.  

Samtidig med istandsettingsarbeidet arrangeres det kurs for ti erfarne murere for å sikre kunnskap om istandsetting av middelaldermurverk de kommende årene.  

Skal heve murerkompetansen 

Prosjektet startet opp i mai med den første av fire kurssamlinger der deltagerne fikk både teoretisk og praktisk undervisning. Kurset gjennomføres av Fabrica Kulturminnetjenester AS på vegne av Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren og går over to år. I september arrangeres andre samling for murerne og istandsettingsarbeidet på kirkens sørside starter. 

Det er i dag mangel på murere med grundig erfaring med muring med kalkmørtel og utbedring av middelaldermurverk. Kurset bidrar til viktig kompetanseheving som vil komme mange kirker og andre bygg til god e i årene fremover.

Skader etter tidligere arbeid 

Da kirken ble istandsatt for rundt 100 år siden, ble det gjort med materialer og en oppgaveforståelse som har vist seg å føre til problemer med murverket. Det ble brukt sement til reparasjoner av fuger i utstrakt grad, og puss og kalk ble fjernet. Støttepilarene står nå med utvaskede fuger og har stort behov for istandsetting. Selve sørmuren har sementfuger som er mer intakte, men som er uheldig fordi sementen hindrer nødvendig fuktvandring i muren og gjør den for tett. Sementfugene skal derfor hugges bort og erstattes med kalkfuger.  

Har vært kalkhvittet tidligere 

Da Fortidsminneforeningen overtok kirken i 1873 var alt treverk fjernet og kirken stod som en ruin. På bilder kan vi tydelig se at kirken har vært kalkhvittet og det er fremdeles rester av kalk på kirkens eksteriør i dag. Da kirken ble restaurert i perioden 1925-1957 var det en del av arkitekt Erling Gjones restaureringsplaner å kalkslemme kirken. Det var antageligvis bare manglende finansiering som gjorde at dette ikke ble gjennomført. 

I Riksantikvarens dispensasjonsvedtak for det kommende istandsettingsarbeidet, anbefaler de at Fortidsminneforeningen vurderer en tynn puss, slemming og kalkhvitting. Kirken vil da fremstå hvitkalket. Nidaros biskop har gitt sin tilslutning til Riksantikvarens vurdering og konklusjon.   

Fabrica Kulturminnetjenester AS er Fortidsminneforeningens rådgiver og byggeleder i istandsettingsprosjektet. De har utarbeidet et notat levert 18. august 2023 som tar for seg mulig kalking av eksteriøret. For å gi god beskyttelse av kalkfugene og sikre god fuktvandring i muren anbefaler de at fasadene overflatebehandles med en tynn kalkpuss.  

I notatet gjennomgås historisk kildemateriale og fysiske spor på bygningen som viser at kirken siden 1700-tallet og ganske sikkert siden middelalderen har vært kalkhvittet.

Viktig med lokal oppslutning 

– Riksantikvarens anbefaling og Fabricas konklusjon er et viktig beslutningsgrunnlag når vi nå skal bestemme oss for om kirken skal kalkhvittes eller ei, sier Christina Ljosåk Ross, rådgiver i Fortidsminneforeningen.  

Fortidsminneforeningen stiller seg bak de faglige vurderingene som er gjort. Samtidig er lokal oppslutning og forståelse for avgjørelser som blir tatt for Sakshaug gamle kirke viktig for foreningen.  

– Kirken står i dag takket være lokale krefter og vil være avhengig av lokale krefter også i fremtiden, sier Ljosåk Ross. 

Inviterer til informasjonsmøte 

Tirsdag 19. september kl. 18.00 inviterer Fortidsminneforeningen til informasjonsmøte i Sakshaug gamle kirke. Her vil istandsettingsprosjektet presenteres og det åpnes for diskusjon. Folk vil også få anledning til å komme opp på stillaset for å se på arbeidene som er gjort til nå.  

På møtet deltar Fortidsminneforeningen, Fabrica Kulturminnetjenester AS, utførende murerfirma Bakken og Magnussen AS og Riksantikvaren.  

Kurs og istandsettingsprosjektet på sørsiden av kirken vil gå over to år. Det er finansiert av Riksantikvaren og ferdigstilles i 2025.  

AKTUELT