Kompetanseheving på Sakshaug gamle kirke

Publisert 06.06.2024

På Sakshaug gamle kirke i Inderøya jobbes det iherdig med å sette i stand kirken til sin fortids prakt. Siste uken i mai ble det derfor igjen arrangert murerkurs på Sakshaug.

Tekst: Hedvig Idås, Foto:Arnt Magne Haugen, Per Stormyr og Sissel Norum

Kurset ble ledet av Fabrica Kulturminnetjenester i regi av Fortidsminneforeningen og finansiert av Riksantikvaren. Murermestrene Terje Berner, Tore Granmo og Geir Magnussen stilte som instruktører. Dette er tredje gang Fortidsminneforeningen arrangerer murerkurs på Sakshaug i Trønderlag.

 

Sementfugene på kirkens fasade skal fjernes og erstattes med kalk, og deretter skal ytterveggene kalkpusses og på sikt hvittes. Agendaen for den tredje samlingen var blant annet evaluering av prøvefeltene som ble gjort på kirkeveggene i mai i fjor, drøfting av fremgangsmåter og tradisjonskalking.

De erfarne kursdeltakerne fra Trøndelag og Møre og Romsdal, har over fire samlinger fått en solid innføring i å arbeide med kalk og middelaldermur. Denne kompetansen vil bli veldig etterspurt i årene fremover når Kirkebevaringsprogrammet og Kirkebevaringsfondet snart settes i gang, forklarer Christina Ljosåk Ross, rådgiver for museum og eiendom i Fortidsminneforeningen.

 

– Vi er veldig glade for at Sakshaug er blitt en arena for kompetanseutvikling, noe som også vil komme mange andre kirker til gode, sier Ross.

 

I midten av juni samles deltakerne pånytt for sin siste kursuke på Sakshaug kirke.

 

AKTUELT