Regjeringen lanserte historisk kirke- og håndverkssatsing. Dagen etter ble det avslag for denne kirken

Publisert 22.03.2024

Istandsetting som må stanses halvveis. Ti murere som ikke får fullført verdifull opplæring i middelaldermur. Det er resultatet om ikke Barne- og familiedepartementet snur umiddelbart.

Mandag 26. februar lanserte regjeringen det nye kirkebevaringsprogrammet i historiske Erkebispegården i Trondheim: Inntil 500 millioner kroner skal årlig brukes på å sette i stand landets rundt 1000 kulturhistorisk viktige kirker de neste tiårene.

Dagen etter lanseringen fikk Fortidsminneforeningen avslag fra Riksantikvaren på ytterligere midler til det påbegynte restaureringsarbeidet på Sakshaug gamle kirke. Prosjektet er også en essensiell kursarena for verdifull kompetanseheving hos ti dyktige murere.  

Avslaget skyldes at regjeringen i påvente av nytt bevaringsprogram fjernet eksisterende tilskuddsordning for kulturhistoriske viktige kirker i statsbudsjettet for 2024.

Utfordringen er at det nye programmet ikke kommer i gang før til høsten, noe som betyr av pågående prosjekter som Sakshaug-restaureringen og murerkurset faller mellom to ordninger. Dette advarte opposisjonen på Stortinget og Fortidsminneforeningen departementet mot i fjor høst: Alarm etter kyrkje-kutt i statsbudsjettet (NRK)

– Prosjektet stopper opp og siste del av kurset må avlyses dersom Barne- og familiedepartementet ikke snur umiddelbart, sier prosjektansvarlig i Fortidsminneforeningen Christina Ljosåk Ross.

Nationen skriver om saken denne uken: Regjeringa lover ansiktsløft for norske kirker - men er trekkes støtta (for abonnenter)

Noen utdrag fra artikkelen: 

– Dette er rett og slett tragisk, sier Morten Stige.

Hans firma kurser ti murere i den gamle middelalderkirka for å øke kompetansen på middelaldermur i landet. Tanken er at murerne kan stå klare til å gi et ansiktsløft for norske kirker i årene som kommer. Nå står kurset i fare for å måtte avlyses med siste frist rett over påske.

Stige omtaler det som særlig synd for håndverkerne som har satt av tid til å delta på kurset «midt i kalksesongen». Det er nemlig kun på våren og sommeren man kan legge kalk.

– Det er så få murere som er kvalifisert til å jobbe med kalk, og dette helt spesielle murverket, så ti murere utgjør faktisk en forskjell.

Stige refser også signaleffekten av avslaget:

– Ja, det snakkes mer om at man skal satse på murere, det snakkes om at man skal satse på håndverk, vi skal satse på middelalderkirker i stein, men når det kommer til stykket så står det ikke til troende.

Nationen har også kontaktet Magnus Hagen, som er en av kursdeltakerne og murmester.

– Hvis det sier stopp nå, så er vi redde for at arbeidsgiverne som har sine ansatte på kurset, skal synes dette blir veldig useriøst og i verste fall får vi et mannefall på deltakerlista.

Han frykter for at hele kurset kan bli bortkastet, og sier at regjeringa sender «veldig motstridende» signaler til kursdeltakerne.

Mangler 3 millioner kroner for på fullføre

Dette var hele tiden vært formidlet som et toårig prosjekt, både istandsetting og kurs. I 2023 fikk foreningen kr. 2 967 000, mens det i år ble søkt om kr. 3 090 500.  

Grunnet overgangen fra eksisterende til nytt bevaringsprogram mangler det 3 millioner kroner, en relativt liten sum i den store sammenheng, men umulig for Fortidsminneforeningen selv å kunne dekke, sier Ljosåk Ross.  

Etter avslaget sendte Fortidsminneforeningen en henvendelse til departementet for å forklare situasjonen. 21. mars kom svaret, der begrunnelsen for ikke å ha to parallelle ordninger i denne overgangsfasen blant annet er at det er mye for Riksantikvaren å følge opp: 

"Riksantikvaren lyste ut midler i 2023, hvor flere er prosjekter som først påbegynnes denne sesongen. I tillegg er det flere tiltak som ble gitt tilsagn om midler i årene forut, som ikke er ferdigstilt. Dermed foregår det fortsatt mye aktivitet på kirkebyggene også før sommeren 2024, noe som medfører at det er mye gjenstående arbeider som må følges opp av Riksantikvaren. En dublering av tilskuddsordninger i en overgangsperiode ble av denne og andre grunner derfor verken ansett som tilrådelig eller ansvarlig. Så er det et fåtall kirker som dessverre kommer i en uheldig posisjon som følge av dette, slik som Sakshaug gamle kirke."

Fortidsminneforeningens henvendelse til Barne- og familiedepartementet

Fortidsminneforeningens klage på avslaget til Riksantikvaren 

Svaret fra Barne- og familiedepartementet