Denne husmannsplassen skal bli foreningens nye kurssted

Publisert 05.11.2021

Sparebankstiftelsen DNB gir 3,5 mill. til istandsetting

Han har tråkket gjennom gulvene et par ganger, men det skremmer ikke Ola H. Fjeldheim. -– Vi skal ta vare på Karusbakken som en husmannsplass og samtidig drive kursvirksomhet om hvordan en så forfallen plass kan berges.

«Gammal husmannsplass med sju hus med panoramautsikt mot Jotunheimen søker ny eigar med interesse for kulturminne og renovering.»

Ordlyden i salgsannonsen på Finn.no tidligere i år vekket interessen hos svært mange: 30 000 klikket seg inn på annonsen, blant dem Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen. Men der mange som tok turen for å se eiendommen nok fant det omfattende forfallet avskrekkende, økte det bare interessen hos generalsekretæren ytterligere. Det meste kan repareres, og i de sju bygningene på tunet så han et hav av spennende og lærerike istandsettingsoppgaver.   

Foreningens eksisterende eiendomsportefølje består av noen av landets mest staselige kulturskatter, blant dem middelalderslottet Steinvikholm og åtte stavkirker. De mer hverdagslige kulturminnene er det få av.

Det har hovedstyret og generalsekretæren denne høsten gjort noe med. Karusbakken i Vågå er  Fortidsminneforeningens 44. eiendom.

– Men husmannsplassen Karusbakken i bygningssamlingen kan foreningen nå også ta vare på og formidle historien til et hverdagsminne, sier Fjeldheim.

Kursvirksomhet og utleie

Planen er å restaurere alle husene på tunet, men det vil ta tid. Forfallet er kommet langt, og deler av enkelte bygninger kan være helt på grensen av hva som er mulig å restaurere. Nærmere undersøkelser vil gi svar. Nå er det først og fremst sikring av husene før vinteren som gjelder.

– Målet er å komme i gang med restaureringsarbeidene neste sommer og samtidig drive kursvirksomhet innen tradisjonshåndverk. Her vil det være flust av oppgaver som kan bidra til å bygge kompetanse og illustrere hvordan en slik forfallen plass kan reddes, sier Fjeldheim.

Fortidsminneforeningen ser muligheter for å leie ut stedet til overnatting, slik vi allerede gjør med våre to eiendommer Rasmusgården og Per Amundsagården på Røros og Garnisonsykehuset i Stavern. Men det er planer som ligger et godt stykke frem i tid. Da må vann, avløp og kjøkken være på plass.

Ønsker en sosial møteplass

I avisen GD begrunner arvingene salget til Fortidsminneforeningen slik:

«Vi arvingane konkluderte med at Fortidsminneforeninga var ein god garantist for at husmannsplassen blir bygd opp att. Dei gav uttrykk for stor vilje og interesse for samhandling med lokalsamfunnet, og at Karusbakken når den blir bygd opp att kan bli ein sosial møteplass med utleige for dei som måtte vera interesserte i å oppleva den gamle husmannsplassen.»

Det er over 30 år siden Amund og Olga Karusbakken gikk bort, og i dag er det kun et av deres fem barn som lever. Margit Hovland, 87 år, (f. Karusbakken) kommenterer salget slik:

«Dette er det beste som kunne hendt med barndomsheimen min – at den blir oppattbygd slik den var da eg voks opp der. Eg flytta ut da eg var 15 år for å ta meg arbeid på Grand hotell på Otta, men Karusbakken har alltid vore i tankane mine med den flotte utsikta som vi hadde oppi der. At barndomsheimen blir teke vare på betyr meir enn pengane.»

Husmannsplassen Karusbakken har fantastisk utsikt over Vågåmo og de hvitkledde toppene i Kvitingskjølen mot Jotunheimen. Det eldste huset på husmannsplassen er fra 1652. Stedet har stått ubebodd i flere tiår.