RASMUSGÅRDEN

Bergverksarbeiderens gård for folk og fe

Rasmusgården er en av de eldste gårdsanleggene i Bergstaden, og er et eksempel på en vanlig bergverks-arbeidergård med hovedhus, eldhus og sammenhengende stall, fjøsskjul og fjøs. Rasmusgården omtales første gang i 1722. Eier var da Anders Vintervold, gift med Maren Rasmusdatter. Sønnen Rasmus overtok gården og den har også senere vært i slektens eie.
62,5746241 11,3856081
Bergmannsgata 9, Røros, 7374

Røros, Trøndelag

I Fortidsminneforeningens eie siden 1998

Verksarbeid og gårdsdrift. Rasmusgården i Bergmannsgata 9 var i Vintervoldslektas eie fram til 1998. Gårdsanlegget viser livet som verksarbeider og bonde i Bergstaden. Til gården hørte også en seter, noe som betød mye for dobbeltøkonomien med verksarbeid og gårdsdrift. På Røros lå gårdene tett etter hverandre i gatene, og det satte rammer for størrelse på gårdene og driftsmåten. Jorda som hørte til gårdene lå som regel langt unna, og det gjorde gårdsdriften krevende med transport av fôr og gjødsel. Bergverksarbeiderne hadde rett til en måneds fri om sommeren for høyonn og annet gårdsarbeid. Ved St. Hans flyttet folk og dyr fra byen til setrene, og var der til i september. Bergstaden lå da nokså øde, til budskap og folk kom tilbake i september. Da ble slåttemarkene rundt byen benyttet som beitemark for dyrene.

Gårdsbruk til 1970. Gårdsanlegget består av et våningshus fra 1680-årene, eldhus og sammenhengende stall, utedo, fjøsskjul og fjøs, alle i to etasjer. Våningshuset er av laftet tømmer i to etasjer med inngang og overbygget port ved søndre gavl. Mellom eldhus og fjøs er det bygd et plankegjerde. Rasmusgården ble drevet som gårdsbruk helt fram til 1970. De siste eierne hadde hest og fire – fem kyr.

Utleieinformasjon: Fortidsminneforeningen leier ut Rasmusgården til foreningens medlemmer, på samme måte som Per Amundsagården på Røros. Annen etasje har to sengekammer med til sammen fem senger, pluss en mulighet for en oppredning i stuen nede. Det er ikke innlagt vann i våningshuset, men i fjøset er det innredet bad med toalett og dusj og et godt utstyrt kjøkken med oppvaskmaskin. I tillegg har kjøkkenet i våningshuset en hybelkomfyr for enkel matlaging. Utleiepriser: 2800,- i helger (fre-søn), og kr 1300,- per ukedag (mand-torsd). Utleieperiode 15. mars til 1. november.

For bestilling: Tlf: 23 31 70 70 og e-post:post@fortidsminneforeningen.no

Opplevelser i området. Røros er et av Norges viktigste kulturminner og er oppført på UNESCOs verdensarvliste. Røros og Rørosområdet tilbyr en mengde opplevelser basert på Bergstadens historie og betegner seg også som en lokalmathovedstad. Rørosmuseet formidler bergstadens historie gjennom bergstadsvandringer, formidling og utstillinger. Rørosmartnan og det historiske musikkteateret Elden trekker mange besøkende til verdensarven Røros.

Kilder: www.bergstaden.org/www.roros.no/kulturminnesok.no