Foreningen får 15 mill. til satsing på tradisjonshåndverk og unge mennesker

Publisert 10.06.2020

Skal bli en læringsarena for hele landet

Dette blir Norges første nasjonale læringsarena for tradisjonshåndverk! Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Fortidsminneforeningen 15 millioner kroner for å formidle håndverkstradisjoner og rekruttere unge håndverkere de neste fem årene.

Navnet på læringsarenaen er Håndlag og blir et gjennombrudd for bærekraftig håndverk i årene som kommer. Håndlag bygger videre på det fem år lange fruktbare samarbeidet mellom Sparebankstiftelsen DNB og Fortidsminneforeningen, som er gjennomført under navnet Kulturminner for alle. Dette programmet avsluttes til neste år, når Håndlag starter opp sin aktivitet i april 2021.

Workshops og stipendordning

Kulturminner for alle har gitt pengestøtte til 185 istandsettingsprosjekter i denne perioden, men like viktig har vært et omfattende program med kurs og workshops i tradisjonshåndverk for unge mennesker godt støttet av en ressursgruppe med drevne håndverkere fra hele landet, toppet med stipendordninger hvert år for fire håndverkere som hver har fått 25 000 kroner til videreutvikling. Det er denne delen som Håndlag bygger videre på.

Sparebankstiftelsen DNB har barn og ungdom i fokus når de deler ut midler. Det er derfor helt naturlig at det nå er Fortidsminneforeningens ambisjoner om formidling og opplæring som får støtte. Pengene skal fordeles over fem år, på ni årlige workshops for skoleelever, lærlinger og unge håndverkere. I tillegg blir det delt ut fire stipender i året, fortsatt på 25 000 kroner hver. Workshops skal arrangeres over hele landet.

Lover godt for bygningsvernet

- Sparebankstiftelsen DNB ønsker å støtte prosjekter som formidler historie og viderefører tradisjoner, sier Ane Marte Ringstad, seniorrådgiver Nærmiljø og kulturarv i Sparebankstiftelsen DNB. - Med prosjektet Kulturminner for alle har vi sett hvordan unge håndverkere har blitt inspirert og fått mulighet til å lære tradisjonshåndverk. Vi er veldig glade for at dette nå tas videre i Håndlag.  

- Hjertelig takk til Sparebankstiftelsen DNB som gir oss muligheten til å arbeide videre med tradisjonshåndverk og rekruttering, et viktig bidrag for å ta vare på kulturarven vår nå og i fremtiden, sier Mathilde Sprovin i Fortidsminneforeningen. Hun skal lede Håndlag.

I denne siste tildelingsrunden fordeler Sparebankstiftelsen DNB 74,2 millioner kroner på 13 prosjekter landet rundt:

Pressemelding fra Sparebankstiftelsen 15. juni 2020