Velkommen til foredrag med Else 'Sprossa' Rønnevig, 'Vern gjennom bruk', torsdag 4.mai kl.19

Publisert 09.03.2023

Å sette i stand et gammelt hus kan fortone seg som en umulig oppgave. Hvor begynner man? Kunnskap bygninsgvernm og hvordan en oppnår økonomi i istandsetting og også se muligheter for ny bruk er uvurderlig. Fortidsminneforeningen Hedmark fylkesavdeling og Hedmarken lokallag har derfor invitert Else 'Sprossa' Rønnevig til å dele sin av sin erfaring og har den glede av å invitere alle medlemmer til foredrag i Hamars første kulturhus, Røhnegården, torsdag 4.mai kl.19 - til en kveld om 'Vern gjennom bruk'.

Fortidsminneforeningen ønsker velkommen til foredrag med Else 'Sprossa' Rønnevig i Hamar! 

Å sette i stand et gammelt hus kan fortone seg som en umulig oppgave, i forhold til både tid og penger. Hvor begynner man.. Kunnskap om hvordan man gjennomfører et prosjekt på best mulig måte, ved å tenke prosess, økonomi og ikke minst ny bruk er uvurderlig. Vi har derfor invitert Else 'Sprossa' Rønnevig for å dele sin av sin erfaring, gjennom flere gode istandsettings-prosjekter som hun har gjennomført. Se mer om Else Rønnevig på sprossa.no

Dette blir en unik kveld der man kan ta med seg en rekke gode tips og råd - slik at du lykkes når du først setter i gang med ditt oppussings prosjekt.

Foredraget holdes i Røhnegården, som ble oppført på midten av 1800-tallet. Her har vært bolig, verksted, lagerhus og forsamlingslokale. Gården ble fraflyttet i 1975 og har stått tom fram til Svein Ørsnes og Kirsti Haugen tok et viktig grep for å redde og sette den i stand og bygget ble gjenåpnet i 2014. I dag er Røhnegården en av de siste bygårdene med preg av 1800-tallets storhetstid og har igjen blitt et samlingssted for Hamars befolkning. Arbeidet fikk tilskudd av blant annet Kulturminnefondet. 

Arrangør er Fortidsminneforeningen, med Hedmarken lokallag og Hedmark fylkeslag. Fortidsminneforeningen har som frivillig organsisasjon jobbet med kulturminnevern siden 1844 og har mer enn 8000 medlemmer fordelt på lokal og fylkeslag over hele landet. Se mer om Fortidsminneforeningen og bli medlem her!

Det er gratis å delta for medlemmer, men grunnet begrenset antall plasser så må man melde seg på. Gå til PÅMELDING (Husk å bestille én billett per deltager). 

Velkommen!