Kongevegen over Filefjell, vei, sti, høstfarger

Konferanse: Kulturminner og reiseliv i Sogn

Publisert 18.02.2020

Velkommen til  dagskonferanse om kulturminne og kulturarv som ressurs for reiselivet i Sogn. Arrangører er Indre Sogn lokallag av Fortidsminneforeningen, Sogn Folkemuseum på Kaupanger og reisemålselskapet Visit Sognefjord.

Tid: Tysdag 10.mars 2020 kl. 10-15

Stad: Sogn Folkemuseum på Kaupanger.

TEMA OG BAKGRUNN

Det er kombinasjonen av storslegen natur og spor etter tusenårig busetting og bygging som gjer Sogn til eit av verdas mest omtykte reisemål. Kulturminne er spor etter folk før oss: gravhaugar og fangstanlegg, steingjerde, styvingstre og slåttemarker, gardstun med stover og stabbur og eldhus, stølar og stølsvegar, gamle naust og  strandsitjarmiljø, sveitservillaer og sveitsarhotell, stavkyrkjer og steinkyrkjer. Men og tekniske og industrielle kulturminne som kraftverk, vegar og bruer, kaianlegg og veteranbåtar. Legg så til immateriell kulturarv som segner, songar og eventyr.

Mange kulturminne er viktige attraksjonar og fyrtårn i reiselivet i Sogn, m.a. stavkyrkjene, Sogn Folkemuseum, Nærøyfjorden med sitt kulturmiljø, kunstbygda Balestrand med sin sveitser- og dragestil, Lærdalsøyri og Flåmsbana. 

 Kulturminne er ein ikkje fornybar ressurs, og kvart år går mykje tapt, særleg bygningar og kulturlandskap frå det gamle landbruket. Det er dårleg nytt for reiselivet. Høgdegarden Fuglesteg  i Fortun og Kongevegen over Filefjell er døme på at kulturminne i forfall kan forvandlast til reiselivsmagnetar og smykke i landskapet.

KONFERANSENS MÅL 

Målet med denne konferansen er auka medvit og kunnskap om kulturminna si rolle i reiselivet, formidla og utveksla erfaringar frå aktørar i reiselivet, og inspirera fleire eigarar av kulturminne til å la betalande gjestar bidra til restaurering og vedlikehald.

Spørsmål som konferansen skal gje svar på:

Kor mykje betyr kulturminne som attraksjon og ressurs i reiselivet i Sogn i dag?  

Kva finst av ubrukte ressursar? Kva er potensialet? 

Kva hindringar finst?

Kva trengst for å gjera eit kulturminne til næring?

Kva finst av finansierings- og støtteordningar?

Kan reiselivet berga kulturminne - og tena på det?

MÅLGRUPPE  

Aktørar i reiselivet med og utan kulturminne som attraksjon

Eigarar av verneverdige kulturminne

Politikarar og tilsette i offentleg verksemd med reiseliv og/eller kulturminne som  interessefelt.

Medlemer i Fmf - og andre med hjarte for kulturminnevern.

OM ARRANGØRANE

Fortidsminneforeningen og Sogn Folkemuseum har i stor grad samanfallande føremål: å ta vare på og formidla verdifulle kulturminne. Begge er store aktørar i reiselivet i Sogn. Betalande gjestar til eigedomane er eit viktig bidrag til drift og vedlikehald.

Reisemålselskapet i Sogn, Visit Sognefjord, har laga forslag til Masterplan for reisemålet Sognefjorden, på oppdrag frå Sogn regionråd. Planen skal endeleg godkjennast våren 2020. Kulturarv og kulturminne som ressurs for reiselivet er deltema i planen.

PROGRAM

Hovudinnleiarane stiller med det fremste av fagkunnskap innan reiseliv og kulturminne:

Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen: Om kulturminne som ressurs. Erfaringar frå drift av FMF sine eigedomar  Om bruk og vern.

Ståle Brandshaug, direktør i Visit Sognefjord og prosjektleiar for «Masterplan for reisemålet Sognefjorden»: Om kultur og kulturminne i Masterplan for reisemålet Sognefjorden.-Kva/kor mykje betyr kulturminne for reiselivet i Sogn. Kva er potensialet? Kultur som naturforsterkar.

Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet: Om Kulturminnefondet sin rolle i kulturminnevernet. Om finansieringsordningar og døme på KMF-støtta prosjekt med ein fot eller to i reiselivet.

I tillegg ei økt med kortare bidrag frå aktørar i reiselivet, m.a.:

Tanna Gjeraker, Borgund stavkyrkje, Lærdal

Marit Henjum Halsnes, Henjatunet, Leikanger

Geir Johansen, Sylvringen i Vik

Eli Grete Høyvik, Ciderhuset og Balestrand.

Rom for spørsmål, diskusjon og kommentarar frå salen.

 

Påmelding innan 1.3. 2020 til: FMF Indre sogn lokallag v. O. Wiik: ottar.wiik@sogn.no

Deltakaravgift: kr 400 (kr 300 for medlemer i FMF) Betaling ved påmelding til: Indre Sogn lokallag av FMF bankkonto: 3730 06 05991 eller ved frammøte. Enkel lunsj og kaffi/forfriskningar inngår i prisen.

Spørsmål kan rettast til: Ottar Wiik tlf. 93430069 eller Anna Avdem tlf. 47642532

Invitasjon til dagskonferanse om kulturminner og reiseliv (pdf)