Kurs i lafting og tørrmuring på Karusbakken

Publisert 16.12.2022

Kurs i samarbeid med Norsk Håndverksinstitutt.

På Karusbakken er det flere hus som trenger omsorg. På dette kurset skal vi fortsette med stabburet som skal få restaurert grunnmuren på østsiden. Grisehuset ble påbegynt på kurs sist september og skal ferdigstilles denne gangen.  
Dette kurset er et samarbeid med Norsk Håndverksinstitutt, kursdeltakerne kommer fra prosjekt Ungt tradisjonshåndverk. Mer info kommer. 

Les mer om våre kurs: https://fortidsminneforeningen.no/bygningsvern/handlag/kurs/