Bli med på kurs i neverflekking med Jon Bojer Godal i juni!

Publisert 08.06.2022

Sett av én dag i skogen og lær neverflekking av landets fremste ekspert. Stedet er Stange i Innlandet og kurset er gratis.

I forbindelse med Tjæreprosjektet arrangerer nå Fortidsminneforeningen kurs i neverflekking på Stange. Før i tiden var neverflekking en vanlig attåtnæring. I dag er det få som produserer og selger dette. I de senere årene har det blitt mer og mer vanlig å bestille russernever fra over grensen. Fortidsminneforeningen ønsker å se at kunnskapen og tradisjonen overlever. Vi er veldig glade for at tradisjonsbærer Jon Bojer Godal vil overføre sin kompetanse til neste generasjon. 

Hvor: Stange - Kolomoen krysset, ved Kalsveen rasteplass i Nord Østerdalsvegen Rv3.

Når: Lørdag 25. juni kl. 09:00 (med forbehold om vær)

  1. Vi startar dagen med foredrag i skogen. Hva never har vært brukt til?
  2. Demonstrasjon av skjæring og bruk av kniv til dette; rett stamme, kroket stamme og ved kvist. 
  3. Laging av børsvolk
  4. Egenøving med skjæring av never i 2 timer, med veiledning.
  5. Legging i ferg. 
  6. Ny runde med skjering og ferging.
  7. Teoribit: hvordan oppfører never seg over tid?
  8. Ved slutten på dagen gjennomgang av mønster på tak og overdekking. (Foredrag 1 time).

Vi avslutter dagen på Vallset hos Stange & Romedal Almenning (Vallsetvegen 297, 2330 Vallset) 

Hver deltaker må stille med skarp og helst tynn kniv. Ta med nistemat og kaffekopp. Vi fyrer opp bålkaffe og har sjokolade!

Velkommen til en praktfull dag i skogen, når bjørka løper!

PÅMELDING: Frist: 19. juni

Lars Erik Haugen

Avdeling bygningsvern


larserik@fortidsminneforeningen.no
918 50 312