Nominasjonsfrist for FMFs nasjonale vernepris 2022

Publisert 01.12.2021

Med etablering av en ny nasjonal vernepris ønsker Fortidsminneforeningen og Stiftelsen UNI å løfte frem verdien av godt vern. Totalt 150 000 kroner i prispenger skal deles ut årlig til tre mottakere.
Prisen skal gå til en eller flere personer eller en virksomhet som har gjort en ekstraordinær innsats innenfor bygningsvern og vernearbeid, enten gjennom godt vedlikehold over tid, gjennom istandsetting eller restaurering. Istandsettings- eller restaureringsprosjekter som nomineres bør i all hovedsak være ferdigstilt i utlysningsåret eller foregående år, men eldre eller pågående prosjekter kan nomineres. Kandidater til prisen kan nomineres frem til 15. januar 2022.

Prisen består av plakett, diplom og en premiesum. Det vil deles ut en førstepremiepris på 100 000 kroner og to hederlige omtaler på 25 000 kroner hver.

Nominasjon sendes til post@fortidsminneforeningen.no. Beskrivelsen av prosjektet og personen eller virksomheten bør ikke overstige en A4-side med tekst. Det må legges ved minimum 5 og maksimum 15 bilder av prosjektet. Bildene leveres som høyoppløselige filer i jpeg eller png. Man kan ikke nominere seg selv eller noen i nærstående familie

Vinneren og de hederlige omtalene vil bli annonsert i løpet av våren 2022. Diplom og gavesjekk til hovedprismottager blir delt ut på Fortidsminneforeningens representantskapsmøte i Bergen 10. – 12. juni 2022. Vinneren blir invitert særskilt til møte og festmiddag.

Plakett blir delt ut av en representant for Fortidsminneforeningen eller Stiftelsen UNI.