Medieplan 2023

Publisert 01.02.2023

Vi tilbyr annonseplass i magasinet Fortidsvern, på Fortidsminneforeningen.no og i Nyhetsbrevet. Gjennom oss treffer du et bredt publikum med en særlig interesse for bygningsvern og oppussing av gamle hus, både som privatpersoner og fagpersoner.

Årsavtale på print (Fortidsvern) gir 2 uker banner-annonse på nett GRATIS.

Publisering av stillinger på nett/print gir GRATIS lenke på nyhetsbrev.

Kontakt: Randi Huth Rogne, tlf: 995 20 500, epost: randi@storybold.no

Annonsere på Fortidsminneforeningen.no og i Nyhetsbrev

Våre medlemmer bryr seg om alle kulturminner, men har en spesiell forkjærlighet for historiske bygninger og bygningsmiljøer. Samtidig ser man at mange av leserne også er genuint opptatt av oppussing og vedlikehold av egne eiendommer, ute så vel som inne. De søker ofte råd om enøk- og rehabiliteringstiltak, midler til verneverdige bygg, også for privatpersoner.

NETTSIDEN:

Besøkende: ca. 60 000 pr. mnd

Toppbanner 1000 x 300 px, kr 2 000* pr. uke

Midtbanner 480 x 300 px, kr 1 500* pr. uke

NYHET: Stilling i karusell, kr 2 000 pr. uke, evt. kr 5 000 frem til søknadsfrist

NYHETSBREV: 

  • Mottakere: ca. 5 000
  • Ukentlig utsendelse
  • Lenke til stillinger

Annonseplass: 580 x 250 px, kr 4 000* pr. utsendelse

*) Alle priser ekskl. mva

Last ned medieplan 2023 for digitale flater: Priser og formater

ANNONSERE I FORTIDSVERN 2023

FORTIDSVERN er et fagblad som fire ganger årlig distribueres til Fortidsminneforeningens ca. 7 800 medlemmer. Våre medlemmer bryr seg om alle kulturminner, men har en spesiell forkjærlighet for historiske bygninger og bygningsmiljøer. Samtidig ser man at mange av leserne også er genuint opptatt av oppussing og vedlikehold av egne eiendommer, ute så vel som inne. De søker ofte råd om enøk- og rehabiliteringstiltak, midler til verneverdige bygg, også for privatpersoner.

• Opplag: 7 500 eks
• Medlemsblad
• Lang levetid
• Økt oppmerksomhet på kulturvern og kulturarv.
• Styrker kulturminnenes posisjon i samfunnet
• Norges største kulturminnemagasin (antall side og frekvens)

Last ned medieplan for print: Utgivelsesplan, priser og formater 

Kontakt: Randi Huth Rogne, tlf: 995 20 500, epost: randi@storybold.no