Slik skal vi rekruttere morgendagens tradisjonshåndverkere

Publisert 01.04.2021

HÅNDLAG – læringsarena for hele landet

Håndlag er vår nye, store satsing på unge håndverkere. 15 millioner kroner over fem år skal brukes til å inspirere og rekruttere de som skal ta vare på bygningsarven vår inn i fremtiden.

For å kunne ta vare på gamle bygninger må vi ha kunnskap om tradisjonen husene er bygget i. Historisk sett ble håndverkskunnskapen overført fra foreldre til barn. Man begynte også i tidlig alder. Denne dynamikken har så å si forsvunnet i vårt moderne samfunn.

LES I NATIONEN: "Hvis ambisjonen er mer sirkulærøkonomi og å ta vare på bygningsarven, må man gjøre som Fortidsminneforeningen – se framover."

Gjennom Håndlag – tradisjonshåndverk for unge håndverkere – vil vi skape arenaer for en slik nødvendig kompetanseoverføring. Den skal skje gjennom tilrettelagte kurs for byggfagelever i videregående skole, lærlinger eller unge håndverkere som vil lære mer om tradisjonshåndverk. Formidlerne på kursene er håndplukkede håndverkere og tradisjonsbærere i sitt fag.

Nasjonal læringsarena

Håndlag er Norges første nasjonale læringsarena for bærekraftig håndverk, med workshops, kurs og samlinger landet rundt. Den nye satsingen bygger videre på Kulturminner for alle, det fem år lange fruktbare samarbeidet mellom Sparebankstiftelsen DNB og Fortidsminneforeningen. Det programmet avsluttes nå i april, når Håndlag starter opp sin aktivitet.

Kulturminner for alle har siden starten i 2016 gitt pengestøtte til 185 istandsettingsprosjekter, men like viktig har vært et omfattende program med kurs og workshops i tradisjonshåndverk for unge mennesker.

Mer enn skjegg og busserull

Gjennom dette arbeidet har vi introdusert håndverkerelever, lærlinger og unge håndverkere for tradisjonshåndverket. Vi har løftet fram flere av dem, gitt årlige stipend og bygget opp en gruppe håndverkerne som formidlere, ressursgruppa.

Hensikten har vært å vise at det ikke bare er gamle menn med skjegg og busserull som driver med tradisjonshåndverk, men også unge, hippe folk – menn og kvinner, med tatoveringer og mascara. De er gode rollemodeller for unge tradisjonshåndverkere in spe.

LES OGSÅ: Jenteworkshop, trenger vi det?

15 millioner kroner

Og det er denne delen med overføring av kompetanse til unge håndverkere Håndlag bygger videre på. Sparebankstiftelsen støtter Fortidsminneforeningen og Håndlag med 15 millioner kroner fordelt over fem år: Dette er et avgjørende og viktig bidrag i et utsatt fagfelt.

«Sparebankstiftelsen DNB ønsker å støtte prosjekter som formidler historie og viderefører tradisjoner», uttalte Ane Marte Ringstad, seniorrådgiver Nærmiljø og kulturarv i Sparebankstiftelsen DNB, da pengegaven ble offentliggjort i 2020. «Med prosjektet Kulturminner for alle har vi sett hvordan unge håndverkere har blitt inspirert og fått mulighet til å lære tradisjonshåndverk. Vi er veldig glade for at dette nå tas videre i Håndlag.» 

Rendyrke arbeidet med unge

I Håndlag skal vi rendyrke arbeidet Fortidsminneforeningen gjør for tradisjonshåndverk og unge håndverkere. Vår programerklæring er som følger: 

Vi skal årlig arrangere 8 workshop i tradisjonshåndverk, spredt over hele landet.

Vi skal dele ut fire stipend av 25 000,- til fire unge håndverkere, søknadsfrist 1. november. 

Vi skal videreføre ressursgruppa med håndverkere. Ressursgruppa vil benyttes som formidlere på kurs og workshop i regi av Håndlag. 

I tillegg vil det være mulig for eksterne aktører å søke midler til å arrangere kurs i tradisjonshåndverk. Kurset bør ha deltakere som er i målgruppa til prosjektet Håndlag: unge håndverkere 18-30 år. 

Håndlag: (riktig, hensiktsmessig) måte å føre hendene på under et arbeid; (naturlig) dyktighet, ferdighet til å utføre et visst (praktisk) arbeid; (godt) grep; hendighet, jf. lag (Det Norske Akademis Ordbok)