Rivingen vekker oppsikt fra Barcelona til New York

Publisert 25.05.2020

Mens Statsbygg forbereder arbeidet med å hakke løs Picasso og Nesjars monumentale kunstverk «Fiskerne», reagerer internasjonale kunst- og arkitekturinstitusjoner med vantro.

På Arkitektenes Hus i Barcelona finner vi et av svært få verker som kan sammenlignes med «Fiskerne» i Oslo, i det utsmykningen av Picasso/Nesjar også på denne bygningen vender ut mot det offentlige byrommet. Rivingen av storebror Y-blokken i Norge vekker sterke følelser i den spanske storbyen. 15. mai kom en samlet uttalelse fra seks tungtveiende kulturaktører: Architects’ Association of Catalonia, Miró Foundation, Museum of Modern Art of Barcelona, History Museum of Catalonia, Picasso Museum og Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. I uttalelsen skriver de blant annet:

"We cannot understand the arrival of Carl Nesjar in Barcelona in 1962 to create the mural sculptures based on Picasso’s drawings, a Barcelona icon, without their joint work, which started five years earlier in Oslo."

Her understrekes det at en forståelse og tolkning av Nesjar og Picassos utsmykking i Barcelona er uløselig knyttet til verkenes tilblivelse i Oslo. Institusjonene bak brevet er tydelige på at kunsten og bygningen må ses i sammenheng, og at å ødelegge deler av dette verket vil «være som å ødelegge selve konseptet arkitektur».

Ytterligere støtte for bevaring av Y-blokken kom fra New York og Museum of Modern Art 12. mai. I en henvendelse til Erna Solberg, Sveinung Rotevatn og Nikolai Astrup anerkjenner MoMa regjeringskvartalet i Oslo som begynnelsen på Picassos kjente monumentalverker, som også finnes i byer som Chicago og New York. MoMA uttaler:

“The demolition of the building complex would not only constitute a significant loss of Norwegian architectural heritage, but it would also render any attempt to salvage or reposition Picasso’s site-specific murals elsewhere unfortunate.”

MoMa peker her på hvordan rivingen ikke bare er et arkitekturhistorisk tap for Norge, men at den også svekker arbeidet for å berge lignende stedsspesifikke Picasso-verker andre steder.