ABORTKISTER

Usikker datering

Fra flere kirker er det bevart såkalte abortkister som har rommet døde fostre. Disse små skrinene er trolig lagt igjen i all hemmelighet, for å unngå negative reaksjoner. Gjennom kristendommens historie har det vært hyppig diskutert om ufødte barn kan komme til paradis, ettersom de ikke har mottatt dåpen og dermed ikke opphevelse av arvesynden. Ved å gjemme skrinene i kirken, sikret foreldrene at barnet deres fikk en plass på hellig grunn. Fra Stordal gamle kirke er det bevart tre slike skrin, laget av enkle materialer.

Foto: Jiri Havran