ALTERTAVLE MED GJENBRUKT ALTERSKAP

Ca. 1475-1510/Ca. 1690

I altertavlen i Kvernes stavkirke ligger historien lag på lag. Midten av tavlen er et gjenbrukt alterskap fra middelalderen, mens utsmykningen rundt ble bekostet av presten Hans Hagerup og kona hans på slutten av 1600-tallet. Middelalderdelen er laget av eik, kanskje i Lübeck, og viser Jomfru Maria, Jesus-barnet og Marias mor Anna. I 1600-tallsinnrammingen rundt finnes også flere figurer, deriblant Moses og døperen Johannes, som står på hver sin side av middelalderfigurene.

Foto: Jiri Havran