CIBORIUM

1300-tallet

Et ciborium er en frittstående baldakin over et alter. Det praktfulle ciboriet fra Hopperstad stavkirke ble reist over sidealteret mot nord, viet til Jomfru Maria. På undersiden av baldakinen er det malt åtte scener fra Bibelen: bebudelsen, Jesu fødsel, engelen som taler til hyrdene på marken, hyrdene som ser betlehemsstjernen, de hellige tre kongers tilbedelse, Marias renselse i tempelet, barnemordet i Betlehem og flukten til Egypt. Øverst i gavlen er det festet et skulpturhode som forestiller Kristus.

Foto: Jiri Havran