EPITAFIUM

1633

Et epitafium er en type minnetavle som fikk stor utbredelse etter reformasjonen. I mange norske kirker henger det slike til minne om fremstående personer, men dette epitafiet fra Kvernes stavkirke er likevel spesielt. Det er satt opp for å markere en stor ombygging av kirken som fant sted i 1633. Bildet viser byggingen av en kirke, men dette er en konstruksjon av bindingsverk og stein, i motsetning til stavkirken av tre på Kvernes. Maleriet må derfor forstås som en symbolsk avbildning og er neppe laget på stedet.

Foto: Jiri Havran