RIKT DEKORERT KALK OG DISK

Kopi. Original fra ca. 1400

Logtun kirke har vært viktig i middelalderen, gjennom sin tilknytning til Frostatinget. Kirken har trolig vært rikt utsmykket med helgenstatuer, tekstiler og andre kostbare gjenstander, men slikt inventar er dessverre gått tapt. Det eneste som er bevart er et forseggjort nattverdsett av forgylt sølv. I følge en inskripsjon på kalken ble den gitt til kirken som en gave til erkeengelen Michael. På disken er det bilde av Guds lam, et symbol for Jesus. Originalene er i Vitenskapsmuseet i Trondheim, mens kirken har en kopi.

Foto: Jiri Havran