KALVARIEGRUPPE

1100-tallet

En kalvariegruppe er en billedlig fremstilling av den korsfestede Jesus, navngitt etter stedet utenfor Jerusalem der Jesus skal ha blitt korsfestet. Jomfru Maria og disippelen Johannes står ved foten av korset. Fra Urnes stavkirke er det bevart en slik skulpturgruppe som regnes som den eldste bevarte i Norge, og en av de eldste i Europa. Jesusfiguren har mørkt hår og skjegg, mens det senere i middelalderen ble vanligere å bruke gull. Lendekledet er bemalt med det kostbare, blå fargepigmentet lapis lazuli. 

Foto: Jiri Havran