KISTE SOM KAN HA ROMMET FROSTATINGETS LOVBØKER

Middelalder

Logtun kirke ligger like ved Tinghaugen der Frostatinget samlet seg. Det sies at tingets lovbøker og segl ble oppbevart i en kiste i kirken, som kanskje kan være denne middelalderkisten. Den er laget av tre med jernbeslag og står på en sokkel av kleberstein i kirkens kor. Frostatingsloven har trolig sin opprinnelse på 900-tallet og er en av landets eldste. Herfra stammer de kjente ordene "med lov skal landet bygges". Tingene på Frosta ser ut til å ha opphørt mot slutten av 1500-tallet.

Foto: Jiri Havran