REISEVESKE MED KALK OG DISK

1575

For at syke og døende skulle få nattverden måtte presten reise ut på sognebud, og siden ritualet ble forrettet i vanlige hjem, ble nødvendig utstyr medbragt fra kirken. Fra Uvdal stavkirke er dette nattverdssettet av tinn bevart. Kalken er til vin, mens disken er til brød. Disken kan legges som et lokk over kalken, og den tilhørende lærvesken har sørget for enkel transport. Fra Uvdal stavkirke er det også bevart en liten treboks til transport av nattverdsbrød, dekorert med et kors.

Foto: Jiri Havran