ODINSTEINEN

Ca. 900-1100

Den såkalte "Odinsteinen" fra Hustad kirke er et tidlig spor etter innføringen av kristendommen i Norge. Steinen ble funnet på kirkegården i 1961. Motivet er et stort kors og et mannsansikt, som er blitt tolket både som Odin og Jesus. Uansett vitner steinen om brytningstiden mellom den gamle og den nye religionen, og den har trolig kommet til Hustad før den nåværende kirkebygningen ble reist rundt midten av 1100-tallet. Det er usikkert om steinen har vært et gravminne eller om den har hatt en annen funksjon.

Foto: Jiri Havran