OLAVSSPENNINGER FESTET I KLOKKETAU

Middelalder

Olavsspenninger er bevart fra flere middelalderkirker, blant annet brukt som dørringer eller festet i klokketau, slik som disse fra Nore stavkirke. De er laget av smijernsbånd som er tvunnet sammen og formet som ringer. En olavsspenning er en form for vidjespenning, og navnet kommer av helgenkongen Olav den hellige, som hadde en svært viktig posisjon i Norge i middelalderen. Vidjespenninger av tre har ellers vært mye brukt som festemekanismer, for eksempel til tjoring av dyr og låsing av grinder.

Foto: Jiri Havran