STAVKIRKEPORTAL

1200-tallet

Gjenbruk er ikke noe nytt, og i mange av våre kirker er gamle bygningsdeler tatt vare på eller gitt en ny funksjon. I Uvdal stavkirke sto denne portalen lenge montert rundt inngangen på korets sørvegg, men det var tydelig at dette var en sekundær plassering. De gjennombrutte utskjæringene er skjøre, og portalen er derfor flyttet innendørs for å sikre at den ikke forvitrer. Kanskje har den i middelalderen prydet åpningen mellom koret og skipet i kirken. Motivet er planteranker med vifteformede blader.

Foto: Jiri Havran