RESTAURERING AV HEDDAL STAVKIRKE

Ca. 1849

Et av Norges første restaureringsprosjekter ble utført i Fortidsminneforeningens regi. Heddal stavkirke skulle moderniseres, samtidig som man ønsket å synliggjøre bygningens middelalderdeler i større grad. Arkitekt Nebelong fikk oppdraget, og denne tegningen viser hvordan han så for seg interiøret. Arbeidet innebar store inngrep i kirken og er derfor blitt kritisert i ettertid. I 1950-årene ble kirken restaurert på ny, og dermed forsvant et interessant eksempel på tidlig restaureringspraksis her til lands.