UTGRAVNINGENE PÅ HOVEDØYA

1847

Da Fortidsminneforeningen ble opprettet i 1844, var det særlig middelalderens kulturminner man ønsket å bevare og spre kunnskap om. En av de første oppgavene foreningen tok på seg var arkeologiske undersøkelser i klosterruinen på Hovedøya i Oslofjorden. Klosteret ble etablert av cistercienserne i 1147 og var i drift frem til 1532. Den nasjonalromantiske kunstneren Joachim Frich, som tok initiativet til å starte foreningen, har laget denne tegningen av ruinene i forbindelse med utgravningene i årene 1845-47.