Bli med på kurs i tørrmuring på Abborhøgda

I 2019 overtok Fortidsminneforeningen det fredede skogfinnetorpet Abborhøgda på Varaldskogen i Kongsvinger. Nå skal de ti bygningene som omkranser tunet settes i stand, og vi begynner med jordkjelleren i juni 2020.