Unge håndverkere fikser gamle vinduer - video

Fremtidens bygningsvernere? Restaureringen av kunstnerhjemmet Jorderik i Lillehammer skaper samtidig en arena for kurs og læring. I sommer fikk sju lærlinger prøve seg på restaurering av de 100 år gamle vinduene.