INDRE SOGN LOKALLAG

Indre Sogn lokallag har til føremål å ta vare på verneverdige kulturminne og skape ei allmenn forståing for kulturvern i kommunane Vik, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster og Sogndal (samanslege av dei tre tidlegare kommunane Leikanger, Balestrand og Sogndal).

ADRESSE

AKTUELT