Velkommen til årsmøte i Sør-Østerdal lokallag tirsdag 21.mars kl.19

Publisert 09.03.2023

Sør-Østerdal er et av våre nyeste lokallag som dekker Åmot og Elverum kommune. Laget ble formelt stiftet og har per i dag 36 medlemmer. Tirsdag den 21.mars inviterer de til årsmøte. Alle medlemmer ønskes velkommen til å gå gjennom året som har vært og sammen legge planer for aktiviteter i 2023.

Velkommen til årsmøte i Sør-Østerdal lokallag av Fortidsminneforeningen.

 

Tirsdag 21.03.2023, kl. 19-21

Sted: Oppmøte hovedinngangen til Åmot bibliotek, 2450 Rena

 

Agenda

 

1. Registrering av fremmøtte

2. Valg av ordstyrer, referent, og 2 representanter som signerer protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Styreleder innleder til årsmøte

5. Årsmelding

6. Kort status økonomi

7. Budsjett 2023

8. Styret takker av styremedlem Ådne Coldevin Djønne som trer ut og ønsker nytt styremedlem Kjersti Øian Mårud fra Åmot velkommen.

9. Kort status mht. styremedlemmer og ansvarsområder for det kommende året.

 

Vel møtt! 

 

Mvh

True S. Schildmann, styreleder 

 

Det blir lett bevertning. Påmelding til 98800874 eller til e-post: sor-osterdal@fortidsminneforeningen.no