Foredrag om Vestportalen i Haltdalen stavkirke

Publisert 18.12.2020

Problemstillinger knyttet til skifte av en portal i en av våre stavkirker. Foredrag av Thor-Aage Kaminka Heiberg, universitetslektor ved Studieprogram for tradisjonelt bygghåndverk på NTNU.

Når: 21. januar kl 1900.

Hvor: Trondheim Befalsforening, Vår Frue gate 4, 7013 Trondheim

Gratis, krever påmelding.

Som en del av Riksantikvarens stavkirkeprosjekt gjennomgikk Haltdalen Stavkirke (Sverresborg Trøndelag Folkemuseum) en del reparasjon og restaureringsarbeid som i hovedsak ble ferdigstilt i 2017. Skifte av tilene i vestveggen medførte at også den råteskadde portalen skulle tas ut og erstattes med en kopi tilpasset den gamle døren som skulle repareres.

Foredraget tar for seg de ulike problemstillingene en stod overfor når man skulle erstatte og reparere bygningsdeler i en nasjonal kulturarvsskatt som dateres tilbake til midten av 1100-tallet.

Snekringen av portalen, fra tre i skogen til ferdig portal, redegjøres også for. At portalen og døren det her dreier seg om opprinnelig ikke har hørt til hverken hverandre eller Haltdalen Stavkirke gjør de vernefilosofiske betraktningene enda mer interessante.

Foredraget holdes av Thor-Aage Kaminka Heiberg, universitetslektor ved Studieprogram for tradisjonelt bygghåndverk på NTNU. Heiberg var tidligere Bygningsvernleder på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og er en aktiv formidler av tradisjonshåndverket.

Følg ham på Instagram @tradisjonssnekkeren

SMITTEVERN

Vi har sprit og sørger for god avstand i lokalet på våre foredrag. Men, du har selv ansvar for å ta vare på dine medmennesker! Vask hendene, hold avstand og hold deg hjemme om du ikke er i form. Sørg også å holde deg oppdatert på gjeldende smittevernregler der du ferdes.