Arbeidene i gang i Jorderik

Publisert 01.04.2020

Støtt prosjektet: VIPPS Jorderik #573453

I mai går Fortidsminneforeningen for alvor i gang med å restaurere kunstnerhjemmet Jorderik. Nå ryddes det opp og gjøres klart for at håndverkerne kan slippe til.

Fortidsminneforeningen kjøpte kunstnerhjemmet Jorderik sommeren 2019 som pilotprosjekt i en ny satsing for å sette i stand eiendommer med lokal og nasjonal kulturhistorisk verdi gjennom restaurering og ny bruk. 

De tidligere eierne: Dette huset tilhører byen og kulturhistorien i Lillehammer

Status nå er at vinduene i første etasje er tatt ut og sendt til verksted for vindusrestaurering. Ansatte og frivillige i Fortidsminneforeningen var denne uken  på plass for  å tømme bygget for gamle bygningsmaterialer. Mye av det tilhører huset og skal brukes videre, og mye innvendig er panel og gulvbord. Dette er nå samlet sammen og lagt på lager, og skal hentes fram igjen når vi begynner med interiørarbeidene.

Oppstart på tømmerarbeidene på Jorderik er mandag 18. mai. Huset skal delvis jekkes opp før håndverkerne skal skifte ut råteskadet tømmer. Det er husets første etasje som prioriteres når vi nå går i gang med den antikvariske istandsettingen.

Les mer om Jorderik-prosjektet

Ønsker du å støtte prosjektet?