Elstergården

La nytt tak med uglestopp på Elstergården

Publisert 03.09.2020

Læringsprosjekt i regi av "Kulturminner for alle"

Denne uken har det pågått hektisk aktivitet på Elstergården i Drammen. Taket måtte settes i stand på grunn av råteangrep. Fire elever fra Ung Invest i Drammens-området er med på å sortere takstein som kan brukes om igjen. Heldigvis, de fleste er steinene er gode nok til det. Bak et stort stillas kjenner vi såvidt igjen denne høkergården fra 1700.

I tre dager har arbeidet pågått, arrangert som dugnad, forsterket med de fire elevene og en lærer. De har jobbet under kyndig tilstedeværelse av Jorunn Wiik, Fortidsminneforeningens aktive leder i Buskerud. Med på laget har vært tradisjonshåndverker Audun Eken. Han har en viktig rolle i ressursgruppen til "Kulturminner for alle" som finansierer mesteparten av istandsettingen. Bak KFA er det penger fra Sparebankstiftelsen DNB. KFA er et underbruk av Fortidsminneforeningen.

Overføring av kunnskap om tradisjonelle materialer og arbeidsmetoder er viktig i slike prosjekt. Derfor ble elevene fra Ung Invest invitert til å delta sammen med sin lærer/instruktør Per Ivar Karlsen. Elevene har sortert  takstein etterhvert som de ble tatt ned til bakken ved hjelp av en renne. Sløyfer og lekter har vært tilpasset på bakken. På grunn av høyden har elevene av sikkerhetshensyn ikke jobbet på taket.

Etter at taket er lagt om skal pipetoppen utstyres med netting for å hindre at ugler ikke kommer seg inn slik det skjedde med en ugle sist vinter.

-En turgåer kontaktet meg i vinter og fortalte at han hadde sett bevegelse inne i gården, bak et vindu. Den ligger på Spiraltoppen, et turområde 300 meter over Drammen, og tunnelen opp dit var stengt. Men vi kom oss opp. Der var det ugle som vi slapp ut. Den hadde griset til noe fryktelig. På grunn av mangel på vann tok det fire måneder før jeg fikk ryddet opp. Uglen har sittet på pipen, og så har den falt ned. Derfor skal vi nå montere netting på pipetoppen, slik at vi unngår besøk av ugler for fremtiden. 

Tidligere fylkeskonservator i Buskerud, Geir Helgen, lot seg inspirere av denne historien til å tegne et portrett av Jorunn Wiik og uglen sammen.