Stor takk for innsatsen til disse tre!

Publisert 07.11.2020

I dag kunne vi takke varmt for innsatsen til tre som nå fratrer sine verv i ordførerskap og hovedstyre: Ordfører Marianne L. Nielsen, styremedlem Jens Bakke og styremedlem Hans Dybvad Olesen.

Under representantskapsmøtet som nå er avsluttet ble det valgt ordførerskap og hovedstyre i Fortidsminneforeningen. Ordfører Marianne L. Nielsen gikk av, og det gjorde også styremedlemmene Jens Bakke og Hans Dybvad Olesen. Her får du styreleder Margrethe C. Stang og nyvalgt ordfører Trygve Bragstads takkeord fremført under årets digitale møte.

Marianne L. Nielsen, avtroppende ordfører

Har ledet representantskapet siden 2015.

Trygve Bragstad: Marianne har vært ordfører for de siste seks representantskapsmøtene og har ledet disse med en ro og orden som mangler sidestykke. Med Marianne ved roret får vi alltid en smertefri og ryddig møteledelse. Hun har "dreiebøker" for alle representantskapsmøtene hun har ledet, og kan alltid gå tilbake og sjekke; Her overlates ingenting til tilfeldighetene, og det skal vi være veldig takknemlige for. 

Hun er også ordfører i sakens sanne betydning. Alle husker hennes gode taler under den årlige festmiddagen, både vittige og høytidsstemte - en god balansegang for en ordfører. Det har vært en glede og en ære å arbeide sammen med deg. Takk for en fantastisk innsats for foreningen. 

Jens Bakke, avtroppende medlem av hovedstyret.

Valgt som varamedlem i 2013. Styremedlem siden 2016.

Margrethe C. Stang: 

Jens og Hans er to medlemmer av hovedstyret som har vært mine gode kolleger og venner i sju år, vi ble valgt inn i 2013. Kanskje nettopp fordi vi startet på likt så er det vankelig for meg å forestille meg hvordan styretilværelsen skulle bli uten de to kjernekarene.

Jens er grasrotas mann, han er lokallagsmann, historielagsamarbeidsmann, han har en ukuelig tro på hva hvert enkelt medlem og hvert lokallag kan få til. Samtidig er han en politiker med nese for hva som gjør en sak god og som fenger medier. For å sitere Jens: «Ingenting er mer hvert enn en nedgravd nazi-bauta» - og det viser media år etter år at han har rett i. Du er flink til å være på pletten og å by på deg selv, som etter Lærdalsbrannen da du kom deg på nyhetene og også klarte å skaffe midler til brannsikring. Ordet gemyttlig passer på deg, du er positiv, men også kritisk, på en konstruktiv måte. En prinsipiell og stringent tenker med lun humor og en fantastisk smittende latter. Selv om du nå gir deg som styremedlem, er jeg sikker på at vi kommer til måte deg som delegat i fremtiden. Jeg kommer til savne deg veldig.

Hans Dybvad Olesen, avtroppende medlem av hovedstyret.

Valgt som varamedlem i 2013. Styremedlem siden 2014. 

Margrethe C. Stang: Der Jens representerer amøteren i ordet beste forstand, altså den som elsker det han gjør, så er Hans det profesjonelle kulturminnevernets representant. Hans er arkitekt og museumsmann og har vært utrolig viktig i arbeidet med å profesjonalisere museumsdriften i Fortidsminneforeningen. Du etterlater deg et stort fotavtrykk i hvordan vi tenker rundt museum. Dette er noe vi har ønsket å gjøre i femti år i vår foreningen, og nå har vi fått det til - mye takket være deg som leder av eiendomsutvalget. I tillegg har du lagt ned en stor innstas i å bygge opp lokallag i Rogaland. Jeg må innrømme at jeg noen ganger kan bli irritert over hvor lett du får det til å høres ut: "Jeg bare ringer medlemmene jeg, og spør om de vil starte et lokallag". Og så blir det noe av - du har en fantastisk overtaleleseskraft. Du er kunnskapsrik og har en stor raushet for dine medmennesker og forstår intuitivt når noen trenger litt ekstra ros og medmenneskelighet. Jeg kommer til å savne varmen din. 

DET NYE ORDFØRERSKAPET/HOVEDSTYRET

Nyvalgt ordfører er tidligere varaordfører Trygve Bragstad (Den trønderske avdeling), mens Eli Sophie "Fien" Thorne (Buskerud avdeling) ble valgt til ny varaordfører

Det nye hovedstyret består nå av: 

Styreleder Margrethe C. Stang (Den trønderske avdeling)

Styremedlemmer

Eline Holdø, nestleder (Troms avdeling)

Ole Jakob Holt (Oslo og Akershus avdeling)

Trude Knutzen Knagenhjelm (Sogn og Fjordane avdeling)

Elisabeth Erke (Finnmark avdeling)

Varamedlemmer

Christine Frønsdal (Hordaland avdeling)

Trond Oalann (Hordaland avdeling)

Helge Skinnes (Buskerud avdeling)