Her er mottakerne av Buskeruds bevaringspris 2023

Publisert 06.12.2023

En sveitservilla i Drammen, en gammel skole i Ringerike og en stasjonsbygning i Nore og Uvdal ble æret med pris og diplom da Buskerud fylkesavdeling delte ut Bevaringsprisen 2023. Gratulerer til mottakerne.

Tekst: Christine K. Jørgensen

Hvert år deler Buskerud fylkesavdeling av Fortidsminneforeningen ut en bevaringspris til de som har gjort en ekstra innsats for bevaring av sitt eldre bygg i gamle Buskerud fylke for Godt vern av fortidens byggeskikk. Samtidig blir det gitt diplom med Honnør for godt vern om fortidens byggeskikk.

Kriterier for pris og diplom

Ved utvelgelsen av pris- og diplomvinnere blir det lagt vekt på autentisitet og bruk av riktige materialer, og det blir også sett positivt på når et bygg som kanskje har mistet sin funksjon, eller ikke lenger er i bruk, får en ny bruk. Felles for alle prosjektene i år er at dette er bygg som det er lagt ned mye jobb i, og som på hvert sitt vis bidrar til at byggene får en fortsatt bruk i flere år fremover. I tillegg har alle tatt gode valg underveis, og alle har malt med linoljemaling – som er den riktige malingen for gamle hus.

Vinner av Bevaringsprisen

I år går Bevaringsprisen 2023 til et ungt par fra Drammen som har satt i stand sin flotte villa i dragestil. Amund Leinaas og Trine Andersen har gjort en utrolig jobb med huset, og lagt ned mye egeninnsats i å få denne villaen tilbake til fordums prakt.

De har på forbilledlig og nennsomt vis restaurert den vakre dragestilsvillaen fra begynnelsen av 1900-tallet, og arbeidet er gjort med stor respekt for det vakre håndverket bygget representerer. Arbeidet holder en svært høy kvalitet og originale bygningsdetaljer er på en håndverksmessig svært god måte tatt vare på, istandsatt og med det bevart. På alle måter verdige vinnere!

Diplommottakere

Det er flere prosjekter i Buskerud som fortjener heder – og i år ble det i tillegg delt ut to diplomer. Disse er Ringerike Montessori v/Bernt Gran for Gamle Stranden skole i Ringerike, og Bane NOR v/Einar B. Røstgård for Norefjord stasjon i Numedal.

Gamle Stranden skole har igjen fått ny bruk som skole, etter å ha stått siden den kommunale skolen stengte på Stranden, Ask, i 2014. Ringerike Montessori overtok de to skolebyggene på tomten, og i 2017 åpnet de med skole i det nyeste av byggene. Etter noen år gikk de på jobben med å få det gamle bygget oppe og gå igjen, og nå huser det ungdomsskolen på Montessori.

Innvendig har de fjernet nyere lag som har gjemt bort det gamle huset, og tømmerveggene har igjen kommet frem. Samtidig som de har lagt vekt på å beholde originale detaljer, har de i tillegg fått til et moderne og funksjonelt skolebygg. Dette viser at det er fullt mulig å bruke en gammel skole, selv i den moderne tiden!

Langs den fredete Numedalsbanen har Bane NOR flere bygg, og et av disse er Norefjord stasjon i Nore og Uvdal kommune. Her har Bane NOR gjort en veldig god jobb med å beholde bygget så autentisk som mulig, og lagt ned en stor jobb med restaureringen – her har de gode folk med på laget. Norefjord stasjon fremstår som da det var nytt – til åpningen av Numedalsbanen i 1927.

Delt ut i Fengselet i Hønefoss

Den 15. november samlet vi pris- og diplomvinnere til utdeling i Fengselet i Hønefoss. Fengselet er et fredet anlegg, bygget i perioden 1862-1864, midt i Hønefoss sentrum, og rammene i den gamle rettsalen med sitt autentiske interiør, gjorde at det ble en veldig hyggelig kveld.

Thomas Klevjer, som var medvirkende da Fengselet selv fikk bevaringspris i 2004, ga en flott introduksjon på historien og arbeidet som ble gjort med Fengselet den gang – før vi gikk videre til selve utdelingen av prisen.

Vern gjennom bruk er det viktigste når det gjelder våre kulturminner – vi skal ha mulighet til å glede oss over dem, samtidig som har en funksjon som gjør at de er verdt å ta vare. Det å ta vare på og bruke et bygg som allerede er bygget er i tillegg et bidrag i klimasaken, de mest klimavennlige byggene er de som allerede er bygget.

Det er med stor takk vi hvert år deler ut bevaringspris og diplomer – en takk til alle som bidrar til å ta vare på vår felles kulturarv!