Bergen spanderte 150-årsfest som takk for foreningens innsats for byen

Publisert 31.10.2021

Festkledte medlemmer skapte en høytidelig stemning

Mer enn 200 av foreningens medlemmer deltok lørdag 30. oktober på en strålende markering i Håkonshallen for å å feire at Hordaland avdeling ble opprettet for 150 år siden, 5. juli 1871. Bergen kommune spanderte mottakelsen som en takk for at Fortidsminneforeningen har reddet mange av byens viktigste monumenter, blant dem Håkonshallen og Bryggen. Foreningens hedersnål ble tildelt Berit Irene Høgheim og Tor Lund for deres lange innsats særlig knyttet til Lysøen, Ole Bulls enestående villa.

Talene var mange og applausene lange, slik det skal være ved en slik stund. For oss som var der kunne det oppleves som om stemingen var mer andektig enn festlig. Anledningen og lokalet som ble brukt, inviterte da også mer til ettertanke og refleksjon enn latter og dans. Mannskoret Arme Riddere åpnet arrangementet med nasjonalromantiske toner.

Fortidsminneforeningens Bergensavdeling ble opprettet 5. juli 1871 etter at Hovedforeningens direksjon hadde tatt initiativet til det, og de lokale medlemmer av foreningen så å si enstemmig hadde sluttet seg til tanken. Meningen var å opprette en avdeling innen hovedforeningen som omfattet medlemmene i Bergen stift etter mønster av Foreningens trønderavdeling som var blitt opprettet allerede i 1848, skriver forfatter og professor emeritus Hans Emil Lidén. Siden den gangen har Fortidsminneforeningen vokst. Den bergenske filial er blitt til Hordaland avdeling med lokallagene Bergen Lokallag, Lysøens venner og Bjørnafjorden lokallag. 

Styreleder Lars-Jørgen Dahl i Hordaland avdeling, styreleder Inger-Lise Skarstein i Bergen lokallag og dalig leder i Hordaland avdeling Ida Pettersen hadde sammen med andre arrangementsansvarlige all grunn til å senke skuldrene etter dette arrangementet. 

Margrethe C. Stang og Trude Knagenhjelm, begge fra foreningens hovedstyre, delte ut de høythengende hedersnålene til Berit Irene Høgheim og Tor Lund. Høgheim har nærmest hele sitt voknes liv jobbet for Lysøen. Lund er arkitekt og har blant annet bidratt med tegningsarbeider til Lysøen pro bono.