Jorunn Wiik foran Nore stavkirke en januardag i 2016

Jorunn ønsker velkommen til "den glemte dalen"

Publisert 11.02.2020

Her er besøkstallene for 2019

Mens antall turister totalt sett øker, vil Fortidsminneforeningen fordele besøkstrykket på flere av våre attraksjoner. For eksempel ved å lede verden til middelalderperler i «glemte» Numedal.

Ferske tall viser at antall besøkende til Fortidsminneforeningens historiske eiendommer fortsetter å øke. I jubileumsåret 2019 endte besøkstallet på 191 057. Dette er en økning på 2 477 besøkende (1,3%) fra 2018 som hadde et samlet besøk på 188 580. Det ga en økningen fra 2017 på hele 8%.

Høyest besøkstall og størst økning i besøket hadde Borgund stavkirke og besøkssenter i Lærdal i Vestland som gikk fra 49 159 besøkende i 2018 til 56 838 i 2019. Dette er en prosentvis økning på vel 15%.

Økning hos de mindre besøkte

En trend å merke seg er at flere av våre mindre besøkte eiendommer også opplever vekst. Nore stavkirke i Numedal er et godt eksempel på dette. Relativt få turister finner veien til denne perlen i Nore og Uvdal kommune. I 2018 tok kirken imot 1800 betalende, mens vi i 2019 kan notere 2500 besøkende – en vekst på 38%.

Antallet er fortsatt beskjedent sammenlignet med Borgund (56 838), Urnes (21 801) og Hopperstad (ca. 15 500), men utviklingen er i tråd med det foreningen har som mål i et bærekraft-perspektiv: Å fordele trykket fra turismen på flest mulig av våre attraksjoner. Dette kan avlaste de mest besøkte og gi nytt næringsgrunnlag og ny utvikling i lokalsamfunnet rundt de mindre besøkte. Dette kan også bidra til bedre besøksopplevelser for den enkelte; hvem har egentlig lyst til å gå i kø når man besøker en kirke?

Vil sette Numedal på kartet

Jorunn Wiik, leder i Buskerud avdeling og med ansvar for driften av foreningens tre stavkirker i dette landskapet i Viken, ser utviklingen i Nore stavkirke som svært gledelig. Den inngår i en større plan for disse tre attraksjonene i Numedal (Nore og Uvdal stavkirker) og Hallingdal (Torpo stavkirke).

Hun har i 2019 deltatt i Innovasjon i Praksis, et prosjekt som har samlet rundt 20 deltakere som jobber for økt nyskapning innen ulike felt i Buskerud. Sammen med to representanter fra Nore og Uvdal kommune har Wiik gjennom tre samlinger arbeidet med prosjektet «Den glemte dalen»:

– Målet er å få Numedal «på kartet», helt konkret å få flere reiseselskaper til å legge turen fra Oslo og Larvik i øst til Geilo og videre til Vestlandet gjennom Numedal, sier Wiik.

Og skal man få til dette må man gå systematisk til verks, med informasjon om kart, kjøreavstander og ikke minst kunnskap om alt det som kan oppleves langs ruten. Og her er Fortidsminneforeningens stavkirker Uvdal og Nore (sammen med Nore og Uvdal Bygdetun) helt sentrale trekkplastre.

Prosjektet har allerede ført til noe konkret: En presentasjon de tre tok med seg i møte i Oslo-kontoret til Tumlare, en reiseagent og reisetilrettelegger med kontorer i 20 europeiske land. Håpet er at interessen representanter ved kontoret i Oslo viste for Numedals potensial kan føre til at denne informasjonen også formidles til bedriftens øvrige filialer.

– Utfordringen til Numedal er at strekningen ikke er etablert som en gjennomfartsåre fra øst til vest, men når vi viser hva som finnes på veien og at antall ekstra kilometer er ubetydelige, vekker det interesse, sier Wiik.

Besøksstatistikken for 2019 oppsummert

Samlet besøkstall:  Fortidsminneforeningens eiendommer i året som foreningen feiret sine 175 år tok imot 191 057 personer. Dette er en økning på 2.477 besøkende (1,3%) fra 2018 som hadde et samlet besøk på 188 580.

Største besøkseiendom: Høyest besøkstall og størst økning i besøket hadde Borgund stavkirke og besøkssenter som gikk fra 49 159 besøkende i 2018 til 56 838 i 2019. Dette er en prosentvis økning på vel 15%.

Stavkirkene: Besøket ved Urnes stavkirke har i flere år ligget stabilt rundt 20 000 – 22 000 besøkende, og tallet for 2019 er 21 801. Ved Hopperstad ligger også besøkstallet stabilt rundt 15 500 besøkende. Kvernes hadde en tilbakegang i besøket på rundt 11% fra 15 526 i 2018 til 13 718 i 2019. Ved stavkirkene i Buskerud ligger Uvdal på samme nivå som 2018 med rundt 5 300 besøkende, mens Nore har hatt en økning fra 1 800 besøkende i 2018 til 2.500 i 2019. Torpo har i 2019 et besøkstall på 5 261, mens det i 2018 var registrert 7.522 besøkende. Til sammenligning var besøkstallet ved Torpo i 2017 på 6 684. 

Jubileumsaktiviteter: Jubileumsarrangementer og aktiviteter kan leses ut av tallene ved flere eiendommer. Tydelig er det ved Sakshaug gamle kirke som i 2019 hadde 4 061 besøkende, mot 2 500 i 2018. Dette er en prosentvis økning på 62%! Barnas TaOverDag utgjør alene 800 besøkende av denne økningen. Det var stor jubileumsaktivitet ved Trøndelags-eiendommene i 2019 og det er økning i besøket ved Steinvikholm, Tautra klosterruin, Reins klosterruin, Munkeby og Logtun.

Barn og unge: Antallet barn og unge, registrert som billettsalg innen kategoriene enkeltbilletter barn og studenter, andel av familiebesøk (2+2) og skole/barnehage er totalt 18 621. Eiendommer med størst besøk av barn og unge er Borgund (7209 solgte billetter barn og student) – og deretter Urnes, Hopperstad, Moster, Holdhus, Steinvikholm, Vøienvolden og Kvernes.

Det samlede besøkstallet inkluderer tallene fra Kaupanger stavkirke og Hove, men besøkstallet fra Lysøen - KODE Bergen (7 721 stk.) er ikke medregnet ut fra praksisen om at dette besøket telles og rapporteres som en del av KODEs egen besøksstatistikk til Kulturrådet.