Vi jobber for at dette bygget skal stå i enda 900 år

Publisert 08.08.2023

Å ta vare på stavkirker, middelalderloft og andre gamle trebygninger i et stadig våtere og villere klima vil kreve stor innsats og store ressurser i tiårene som kommer.

Fortidsminneforeningen forvalter på vegne av fellesskapet noen av landets eldste trebygninger. Disse er blitt tatt vare på gjennom generasjoner, i skiftende tider, i krig og fred, i uår, i flom, de har utstått mangt et ekstremvær opp gjennom århundrene.

Likevel er det tankevekkende – ja, skremmende – det vi ser i dag. Ikke bare med «Hans» sin ankomst og de herjingene vi vil kunne bli vitne til de kommende døgnene. Det vil komme flere som ham, og hyppigere.

Klimaovervåking i 50 år fremover

Å ta vare på 900 år gamle stavkirker, middelalderloft og andre gamle trebygninger i et stadig våtere klima vil kreve stor innsats og store ressurser i tiårene som kommer. Derfor startet Riksantikvaren i 2017 et 50-årig prosjekt for å overvåke konsekvensene av klimabelastningene for våre eldste og mest verdifulle bygninger. Resultatene blir lest av og samlet i årlige rapporter og femårsrapporter.

Samtidig arbeider Fortidsminneforeningen for å øke produksjonen av milebrent tjære i Norge og vi må sørge for godt vedlikehold og stadig bedre sikring mot naturskade. Alt dette er ekstremt ressurskrevende, landet står overfor store utfordringer når bygningsarven i all sin bredde skal beskyttes mot klimaendringene.

Utsatte stavkirker

Akkurat nå følger vi nøye med på hvordan det utvikler seg i nærheten av eiendommene våre de neste dagene, flere av dem ligger i områder med oransje og rødt farevarsel for både ras og flom.

Vi har kartlagt mye rundt disse eiendommene, vi kjenner godt til risikofaktorer og legger stadig til ny viten. Bygningene i foreningens eie skal stå i nye 800-900 år, det skal vi sørge for å legge et godt grunnlag for i årene som kommer.

Hanna Geiran sier mer om utfordringene fremover her: Kulturminner i fare